Om huset / Husets historie kort fortalt!
Det kostede næsten 9000 ,- at bygge Tybjerg Forsamlingshus.
 
Her lidt historie om da det hele begyndte med Tybjerg Forsamlingshus.

De mennersker, der i sin tid tog initiativ til at få et forsamlingshus på benene, var udprægede handlinges mænd.
Og ud af de gamle protokols møde- og generalforsamlingsreferarter, er det meget svært at danne sig et billede af personerne og begivenhederne omkring "Tybjerg Sogns Samlingshus" start, og hvad der videre skete.

Det fremgår dog, at gårdejer Peder Larsen, Hækkerup, var primus motor i projektet, og han blev i gennem mange genvalgt til forsamlingshusets formand, indtil hans navn pludselig i 1926 ikke fandtes mere i protokollen, og der i 1927 blev valgt en ny formand.

I løbet af foråret 1908, da det hele startede, blev der tegnet aktier på 5740 kr. Tybjerggårds daværende ejer, kammerherrer Steinmann, solgte en byggegrund på tre skæpper land og fik senere udstedt et aktiebrev på 250 kr. Det var et kæmpe køb i sammenligning med de fleste aktier, der på det tidspunkt havde et pålydende på 5 kr.

Inden Forsamlingshuset blev bygget, holdt bestyrelsen sine møder hos læreren eller i "Tybjerg Læseforening" - hvor det så end har været ?

Ved licitationen valgte man et tilbud fra tømermester E. Henriksen og H.C. Hansen, Tybjerglille, på 6995 kr, inclusive kørsel af mursten til byggepladsen.
Den omtalte tømrer H.C. Hansen blev antaget som vært i forsamlingshuset mod en forpagtningsafgift på 86 kr årligt. Han tiltrådte 1 oktober 1908 og blev på posten indtil 1926.

Der blev holdt generalforsamling midt på sommeren, høstfest d. 29 september og indvielsesfest den 15 oktober.

De første takster der blev vedtaget d. 23 oktober, er rørende:
For baller 20 kr, foredrag og generalforsamlinger i salen 5 kr, møder i den lille sal 2 kr, bestyrelsesmøder 1 kr, syforeninger og gymnastikforeninger hver 1 kr pr. aften.
Byggeregnskabet forelå afsluttet d. 12 februar 1909 med en samlet udgift på 8571,20 kr. Driftsregnskabet for den forløbne periode viste et overskud på 605,65 kr.

Den 21 februar 1910 vedtog bestyrelsen at overlade danselærer Frandsen huset til danseundervisning 16 aftener samt afdansningsbal, for i alt 40 kr.

Forsamlingshuset havde været lukket i en periode for baller m.m. på grund af den frygtelige spanske syge.

Forsamlingshuset fejrede 40 års jubilærum d. 29 september 1948 med fælles kaffebord, underholdning og bal til kl. 1.
Ved 50 års jubilæet i 1958 var Vagn Bo festtaler, og huset havde nettop gennemgået en gennemgribende modernisering.
Til Forsamlingshuset´s 70 års fødselsadag har huset fået nye gardiner, og lokalerne er blevet festligt pyntet, og der serveres fin middag med dertilhørende vine og førsteklasses underholdning.

Det var lidt om Forsamlingshuset historie, indtil huset blev 70 år.

Huset er nu 100 år, og det blev fejret med et brag af en fest, hvor der var rigtig mange, der var med til at fejre huset.

Huset bliver stadig lejet flittigt ud, selvom det nu har rigtig mange år på bagen.
Sidst opdateret den 18 maj 2023 | Tybjerg Bygade 13, 4160 Herlufmagle  | Tlf.: 21349817